Fundacja prowadząca wiele projektów dla osób starszych

Fundacja zleciła nam zaprojektowanie, budowę i publikację strony internetowej oraz przeniesienie między serwerami i administrację pocztą elektroniczną zarządu i pracowników. Strona musiała być przyjazna i czytelna zarówna dla osób starszych, darczyńców, partnerów przy projektach unijnych, jak i wolontariuszy.
Projekt był interesujący, ponieważ musieliśmy brać pod uwagę potrzeby i wymogi różnych grup odbiorców w internecie. Migracja poczty elektronicznej musiał odbywać się płynnie i niezauważalnie, gdyż Fundacja była w tym czasie w trakcie starania się o finansowanie z kilku źródeł.

Szczegóły projektu

Klient: Fundacja Projekt Starsi w Warszawie

Adres: www.projektstarsi.pl

Data realizacji: 2014